PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Z nowym rokiem ruszyła kolejna edycja „Zdrowo jem z Fundacja Tesco” w Centrum TPD „Helenów”

                 

Już od blisko dwóch miesięcy w Centrum TPD „Helenów” odbywają się zajęcia w ramach 2 edycji projektu „Zdrowo jem z Fundacją Tesco”.

Projekt realizowany jest po to, aby dzieciaki z niepełnosprawnościami miały szansę na poprawę parametrów swojego zdrowia za sprawą stosowania specjalistycznych diet i aby w przyszłości potrafiły samodzielnie podejmować dobre decyzje odnośnie prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zadanie to nie należy do łatwych, bowiem pod opieką  „Helenowa” są dzieci zarówno z niepełnosprawnościami ruchowymi jak i intelektualnymi. Tak więc każde zajęcia warsztatowe, związane z nauką przygotowywania posiłków są dla dzieciaków niemałym wyzwaniem…

Aby móc ocenić wyniki programu pierwszym z przeprowadzonych działań było wstępne badanie dzieci. Jego celem było wyodrębnienie spośród uczestników projektu grupy, która wymaga szczególnego monitorowania zmian. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz w oparciu o wskazania lekarskie opracowane i wdrożone zostały szczegółowe wytyczne dietetyczne oraz jadłospisy – uwzględniają one  żywienie w oparciu o zdrowe produkty, jak również ograniczenie niektórych składników pokarmowych.

W styczniu odbyło się spotkanie z dietetykiem, zorganizowane dla rodziców dzieci. Wysłuchali oni prelekcji na temat zdrowego żywienia, najważniejszych zasad prawidłowego odżywiania i zagrożeń płynących z niebezpiecznych dodatków dodawanych do żywności, wpływu żywienia na prawidłowy rozwój i poprawę funkcjonowania dzieci. Dodatkowo wszyscy skorzystali również z indywidualnych rozmów z dietetykiem. 

Podopieczni Helenowa zaś uczestniczyli w zajęciach pt,: „Po co jemy? Czyli czym są kalorie, białka, węglowodany i tłuszcze i dlaczego składniki te potrzebne są człowiekowi”. Efektem przeprowadzonych warsztatów było przyswojenie przez uczestników wiedzy dotyczącej roli poszczególnych składników żywieniowych, i ilości kalorii jaka powinna być dostarczana organizmowi poprzez codzienną dietę.

Dzieci i młodzież bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą we wszystkich zajęciach, a dzięki nowo wprowadzonym zasadom dietetycznym poznają nowe smaki i różnorodność potraw.

GALERIA