PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Pomagamy zbudować samodzielną przyszłość

Pierwsze kroki w dorosłość nie należą do łatwych. Szczególnie, gdy stawia się je w pojedynkę. Możesz ITy to program, który ułatwi młodym osobom samodzielny start.

Podczas programu zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, by rozpocząć pierwszą pracę
w branży IT. Z nami, niezależnie od wykształcenia nauczysz się programowania od podstaw. Warsztaty z kompetencji miękkich pomogą ci rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy
w grupie oraz zarządzania czasem.

Weź udział w „Możesz ITy”

Program skierowany jest do osób w wieku 19-26 lat, które opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą. Jeśli interesuje cię świat nowych technologii i chciałbyś wziąć udział w programie, skontaktuj się z nami!

Przebieg programu:
1. Zgłoszenia do 20 marca 2017 Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć proces rekrutacji do programu.

2. Szkolenia miękkie kwiecień/maj Weźmiesz udział w warsztatach z komunikacji, pracy w grupie oraz zarządzania czasem.

3. Company Day Odwiedzisz siedziby międzynarodowych firm technologicznych, aby poznać środowisko IT od środka.

3. Opieka mentora Od pierwszego dnia będziesz mógł liczyć na opiekę mentora – doświadczonego programisty.

4. Bootcamp* W trakcie 6-tygodniowego kursu programowania przygotujesz się do pracy junior web developera.

5. Pierwsza praca w IT Po kursie pomożemy Ci znaleźć pierwszą pracę w zawodzie programisty.


* Nauka na kursie to 8h zajęć dziennie. Uczestniczy mogą liczyć na 3-miesięczne stypendium na utrzymanie podczas trwania programu.

 

ULOTKA

REGULAMIN