PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

„Przyszłość będzie inna” – polecamy wystawę w warszawskiej Zachęcie


Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 przyniosło niezwykłe ożywienie życia społecznego.  Jednocześnie napływ silnych w tym czasie w Europie modernistycznych idei nowego obywatela, jego miejsca w otoczeniu oraz roli tego otoczenia,  doprowadził do powstania ruchów, których celem było propagowanie i wdrażanie nowych koncepcji w budownictwie mieszkaniowym, wychowaniu dzieci czy też w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, wynikającym z nowo uzyskanego prawa do wypoczynku.


Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wpisywała się doskonale w te nowe koncepcje. TPD walczyło o godność i zdrowie dziecka, dotychczas marginalizowanego. Dotyczyło to szczególnie dzieci robotników i dzieci chłopskich, a więc dzieci pracujących, często chorych (jak oceniał Stefan Żeromski, co czwarte dziecko robotnicze miało gruźlicę), pozbawionych warunków do nauki, nie wspominając o wypoczynku. TPD roztaczało nad tymi dziećmi opiekę, tworząc dla nich świetlice i czytelnie, w których dzieci mogły się uczyć, zapewniając dożywianie, a także organizując kolonie, czyli wdrażając współczesne idee, według których ma zostać zachowana zdrowa proporcja między pracą a wypoczynkiem, a wypoczynek ów ma zbliżać do natury, a przede wszystkim być aktywny. Dwudziestolecie międzywojenne to czas fascynacji sportem i jego aktywnym uprawianiem przez wszystkie warstwy społeczne, również grupy dotychczas wykluczane, m.in. robotników, kobiety, dzieci.


Polecamy Państwa uwadze wystawę, która nie tylko ilustruje powyższe idee, m.in. sięgając do archiwów RTPD, szczególnie aktywnego na warszawskim Żoliborzu, gdzie modernistyczne koncepcje wdrażane były eksperymentalnie, a zarazem modelowo. Szczególnie w kontekście nadchodzącego stulecia naszej działalności warto spojrzeć wstecz, by przypomnieć, jak istotna była nasza działalność, ale także jak łączyła się ona z aktualnymi w owym czasie problemami społecznymi i w jaki sposób na nie odpowiadała. 


Wystawa otwarta jest do 27 maja 2018. W czwartki wstęp wolny.


PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE INNA

WIZJE I PRAKTYKI MODERNIZACJI SPOŁECZNYCH PO ROKU 1918

https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/przyszlosc-bedzie-inna


Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
pl. Małachowskiego 3,
00-916 Warszawa

Wtorek – Niedziela 1200–2000

 

 

GALERIA