PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Dzieci bezpieczne w Unii Europejskiej 

Pod takim hasłem w dniu 6 kwietnia 2018 roku rozpoczął się Regionalny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Ogólnopolskiej Akcji TPD "STOP! DZIECKO NA DRODZE!"

Regionalny Konkurs patronatem honorowym objął Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Kazimierz Michał Ujazdowski. Akcją bezpieczeństwa drogowego objęto uczniów klas: I, II, III z sześciu szkół podstawowych oraz podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze. Organizatorami tego wspaniałego wydarzenia byli: 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, 
- Komenda Powiatowa Policji w Górze, 
- Klub Integracji Europejskiej w Górze, 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Spełnione Marzenia" w Górze. 


Część oficjalną rozpoczęto hymnem Unii Europejskiej "Oda do radości" wykonany przez zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze pod kierownictwem nauczyciela muzyki Mariusza Ratajczaka. Następnie zespół wykonał utwór o bezpieczeństwie na drodze. Wszystkich gości, dyrektorów, nauczycieli, media oraz uczestników turnieju powitał prowadzący turniej, koordynator akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE!" Ryszard Górski, który przekazał głos kierownikowi Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Górze Jackowi Gościniakowi. Pytania były fachowo opracowane, dzieci kolejno losowały pytania w grupach 3-osobowych. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymywała 1 punkt a za błędną 0 punktów. Rywalizujące szkoły, które wykonały albumy o przeprowadzonej w swojej placówce akcji bezpieczeństwa ruchu drogowego otrzymały dodatkowy punkt dołączony do ogólnej punktacji. Szkoły realizowały również program edukacyjny "Zagrożenia jakie stwarza pijany kierowca podczas ruchu". Po 90 minutowej rywalizacji komisja turnieju w składzie: Prezes TPD Bogumiła Górska oraz Kierownik Ruchu Drogowego KPP w Górze Jacek Gościniak ogłosiła wyniki: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze w składzie: Gabriela Kwarta, Jakub Wojtyńka, 
Ksawery Woźniak - opiekun Wioleta Leśniak 
II miejsce - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie w 
składzie: Krzysztof Gubański, Jakub Łopata, Filip Zamelski - opiekun Czesława Bareła 
III miejsce - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach w składzie: Natalia Duchniak, Lena Halaberda, Bartosz Marciniszyn – opiekun Jadwiga Bretsznajder 
IV miejsce - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Św. Huberta w Czerninie 
V miejsce - SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 
VI miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze 
VII miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince. 
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody, dyplomy, upominki a trzy najwyżej notowane puchary oraz piłki do rehabilitacji ufundowane przez Edmunda Sawickiego - Kawalera Orderu Uśmiechu. Sponsorem było także Radio "elka", które przekazało swoje suweniry dla dzieci niepełnosprawnych. Swoje materiały, gadżety przekazał również Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Kazimierz Michał Ujazdowski. Ze środków Gminy Góra zostały zakupione piłki, TPD zakupiło gry planszowe, puchary, dyplomy, banery oraz poczęstunek dla uczestników. Sponsorami byli także: PGNiG Zielona Góra, Nadleśnictwo "Góra Śląska", osoby prywatne oraz instytucje unijne. Po zakończonej imprezie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Uczestnicy po ciężkiej rywalizacji z uśmiechem na ustach wrócili do swoich placówek. 

Koordynator Akcji "STOP! DZIECKO NA DRODZE! 
Ryszard Górski