PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Żółty Talerz podczas projektu URBinclusion

 

Zdrowe, wiosenne kanapeczki, koreczki, mini tortille i przepyszna lemoniada ze świeżą miętą- to wszystko przygotowały dzieciaki ze Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie na warsztatach kulinarnych, które odbywają się regularnie w ramach Projektu Żółty Talerz, finansowanego przez Kulczyk Foundation. Warsztaty codzienne, lecz okazja wyjątkowa- zagraniczni goście i przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa nie codziennie wizytują Świetlicę...

 W czwartek, 19.04.2018, na Azorach w Krakowie, jedną ze Świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Chatkę Puchatka- odwiedzili niecodzienni goście. Przedstawiciele  miast:  Barcelony, Lyonu, Kopenhagi, Trikali, Timisoary, Glasgow oraz Turynu przybyli do Krakowa w ramach programu Urbact III, aby pochylić się nad tematyką walki z wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją i integracją mieszkańców na dużych osiedlach miejskich.

 Jednym z punktów wizyty projektowej były odwiedziny w instytucjach działających na Azorach- obszarze, który zgodnie z Miejskim Programem Rewitalizacji Krakowa posiada miano terenu zdegradowanego społecznie. Goście pojawili się w Programie Aktywności Lokalnej Azory, Centrum Aktywności Senioralnej Azory oraz w Świetlicy TPD Chatka Puchatka, by później na warsztatach wspólnie wypracować sposób koordynacji prac pomiędzy różnymi instytucjami, służący poprawie warunków życia na osiedlu Azory. Analizowano szczegóły ewentualnego powołania Centrum Społecznego, które stanowiłoby ośrodek integrujący mieszkańców. 

 Dzieci w TPD były bardzo przejęte niecodzienną wizytą. Dyrektor placówek wsparcia dziennego TPD- Ewa Stec- opowiedziała o celach, zadaniach i misji placówek wsparcia dziennego, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie, a także zaprezentowała przekrój działalności Chatki Puchatka na Azorach. Dzieciaki potwierdziły  teorię swoimi działaniami. Przygotowały dla gości  podczas zajęć plastycznych żonkile z origami, a w ramach warsztatów kulinarnych pyszny, zdrowy poczęstunek- szczycąc się już niemalże dwuletnim uczestnictwem w Projekcie Żółty Talerz.

Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, efekty prac warsztatowych z mieszkańcami Azorów oraz synergia działań instytucji miejskich i  organizacji pozarządowych przyczynią się do realnych zmian na krakowskich Azorach.

GALERIA

Zdjęcia zostały wykonane przez uczestników projektu URBinclusion