PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Międzynarodowo w Świetlicach TPD w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie od maja gości w swoich świetlicach wolontariuszy z najdalszych zakątków świata: Filipiny, Algieria, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Wszystko to dzięki współpracy partnerskiej z organizacją AISEC, kontynuowanej nieprzerwanie od  2009 roku.  Dzieciaki, młodzież, wychowawcy- wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali swoich gości. Projekt potrwa 6 tygodni- do końca czerwca. Ośmiu wolontariuszy codziennie towarzyszy dzieciakom podczas zajęć świetlicowych, wszyscy poznają wzajemnie swoją kulturę, a podopieczni świetlic dodatkowo ćwiczą umiejętności językowe.

Tegoroczni goście przygotowali bardzo ciekawe propozycje tak dla najmłodszych, jak i starszych bywalców placówek TPD. Odbywają się warsztaty kulturowe, jest dużo muzyki, tańców i śpiewu, a także warsztatów kulinarnych. A to dopiero rozgrzewka przed kolejnym, długoterminowym projektem wolontariackim  w krakowskim TPD.

Po wnikliwych terenowych wizjach lokalnych krakowskich placówek wsparcia dziennego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu Erasmus+  w Warszawie,  przyznała  Towarzystwu Przyjaciół Dzieci OMK akredytację, dzięki której TPD OMK otrzymało status organizacji przyjmującej Wolontariat Europejski  EVS, ważny do końca 2020 r.

Akredytacja, partnerstwo z organizacją STRIM oraz dofinansowany  projekt  Erasmus+ „Together we grow”  powołują do życia nowe przedsięwzięcie wolontariackie. Od lipca br., przez okres 12 miesięcy, w codziennej pracy świetlic TPD w Krakowie będą uczestniczyć kolejni zagraniczni wolontariusze, którzy wyjadą z dzieciakami również na wakacje i odpoczynek zimowy.

GALERIA