PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Przedszkole CUKIERKOWO

Serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Cukierkowo to nowo otwarte niepubliczne przedszkole integracyjne przygotowane głównie dla dzieci z cukrzycą

→ Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i medyczna

→ Profesjonalna opieka nad dziećmi w godzinach 700 - 1800

→ Własna, ekologiczna kuchnia

→ Monitoring glikemii, odliczanie wymienników

→ Kartoteka glikemiczna on-line

→ Piękne położenie. Zabytkowy pałacyk w ogrodzie o pow. 4000 m2

→ Większość zajęć w okresie wiosna-lato na świeżym powietrzu

→ Bogata baza dydaktyczna

→ Mini ogródek warzywno - ziołowy uprawiany przez dzieci

Zapisy do przedszkola prowadzone są przez całe wakacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

♦ 669 000 002

♦ 601 340 904

oraz www.cukierkowo.waw.pl

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Adres:

Warszawa, ul. Klubowa 7 (w bok od ul. Puławskiej)