PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 Finał konkursu plastyczno - fotograficzny pt: "TPD w oczach dziecka"

 

,,TPD w oczach dziecka’’- to hasło  Dolnośląskiego konkursu plastycznego i fotograficznego organizowanego przez Oddział Okręgowy TPD w Legnicy dla dzieci i młodzieży z okazji nadchodzącego 100-lecia TPD w Polsce.

Na konkurs napłynęło ponad 300 prac z czego nagrodzono 73 w różnych grupach wiekowych. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się  29.10.2018 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy z udziałem członków Prezydium  Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego z prezesem Ryszardem Wachem i prezesem Zarządu Legnickiego Okręgu TPD- Kazimierzem Pleśniakiem. Wystawę można oglądać do 10.11.2018 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy ul. Jordana 17.

Nagrodzeni w kategorii 5-7 lat:

I miejsce – Marcel Greniuk Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach

II miejsce- Aleksandra Lipa Punkt Przedszkolny w Goliszowie

II miejsce- Hanna Kubik Publiczne Przedszkolne w Legnickim Polu

III miejsce- Ola Dankowska Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy

III miejsce- Mikołaj Maliszewski Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach

Nagrodzeni w kategorii 8-10 lat:

I miejsce- Ola Płaskoń Zespół Szkół w Legnickim Polu

I miejsce- Szymon Wilk Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie

II miejsce- Hanna Szmidt Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach

II miejsce- Beniamin Matuszewski Młodzieżowe Centrum Kultury

III miejsce- Antonina Jaroszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

III miejsce- Amelia Bielecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy

Nagrodzeni w kategorii 11-14 lat:

I miejsce- Roksana Czachurska Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie

II miejsce- Klaudia Kopikowska Zespół Szkół w Legnickim Polu

III miejsce- Patrycja Liszka Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego w Obornikach Śląskich

III miejsce- Angelika Guzik Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy

Nagrodzeni w kategorii 15-17 lat:

I miejsce- Wiktoria Karpińska Szkoła Podstawowa w Wojcieszowie

II miejsce- Julia Dorabiała VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

III miejsce- Barbara Lech Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

Nagrodzeni w kategorii fotografia :

I miejsce- Maciej Stawinoga Szkoła Podstawowa w Okmianach

I miejsce- Ola Bartosiewicz Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie

II miejsce- Zuzanna Gaber Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie

III miejsce- Zuzanna Drzewiecka Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie

GALERIA