PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 DZIECIŃSTWO W POTRZEBIE

Pod takim tytułem w dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się kolejne ważne wydarzenie w ramach jubileuszowych obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Była to konferencja zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we współpracy naukowej z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.  Należy dodać, że konferencja odbyła się w pięknej Sali Lustrzanej Polskiej Akademii Nauk  (Pałac Staszica) w Warszawie.

Uczestników i gości powitał prezes ZG Wiesław Kołak, który poinformował także o przebiegu obchodów Jubileuszu 100-lecia TPD, jak również o tym, że obchody te objęła patronatem honorowym Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

W swoich wystąpieniach znakomici prelegenci omówili takie zagadnienia, jak przemoc w wychowaniu, prawa dziecka, potrzeby dzieci niepełnosprawnych, prawa i obowiązki w rodzinie, zagrożenia w wychowaniu dziecka, rozumienie dziecka i jego potrzeb w świetle korczakowskiej koncepcji wychowania i opieki, idea interesu dziecka w działalności TPD. Kwestie te znalazły rozwinięcie w dyskusji, zaś w podsumowaniu (przesłaniu miłośników wieku dziecięcego do przyszłych pokoleń) znalazło się stwierdzenie, że misja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest wciąż aktualna i TPD ma przed sobą wiele zadań do podjęcia i realizowania dla dobra dziecka, zgodnie ze współczesnymi wymogami i  uwarunkowaniami. 

Referaty wygłosili: Marek Michalak, Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiech; Prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko (również prowadzący obrady); Wiceprezes Zarządu Głównego TPD Zygmunt Pyszkowski; Dr hab. Prof. APS Jacek Kulbaka; Dr Beata Skwarek, PWSZ im. Witelona w Legnicy; Dr Piotr Zamelski członek ZG TPD, Politechnika Opolska; Prof. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

 Planuje się wydanie materiałów przedstawionych na konferencji  w formie książkowej.          

 GALERIA