PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

 

Pani Doroty Myślińskiej

 

wieloletniej Dyrektor Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego

oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

wybitnego wychowawcy dzieci i młodzieży,
działacza społecznego.

 

Dzielimy się smutkiem z Rodziną

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 25 września o godz. 9.10 w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (parafialny - murowany) ul. Św. Wincentego 83 w Warszawie

 po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz Bródnowski.

 

1
Ruszyła kolejna – V już edycja programu Żółty Talerz finansowanego przez Kulczyk Foundation.
 
Od września tego roku do 31 sierpnia 2021 roku 2635 dzieci w 93 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD na terenie 12 województw każdego dnia otrzyma posiłek.
 
W miarę aktualnych możliwości i ograniczeń pandemicznych dzieci będą same te posiłki przyrządzać korzystając z listy produktów Żółtego Talerza. Na liście tej znajdują się tylko zdrowe produkty rekomendowane przez specjalistów z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
 
Istotnym aspektem Żółtego Talerza są także działania edukacyjne. W  warsztatach i szkoleniach dotyczących zdrowego odżywiania wezmą udział zarówno dzieci jak i ich wychowawcy.
 
TPD uczestniczy w programie ŻT od 2016 roku sukcesywnie zwiększając jego zasięg. Program okazał się także bardzo  przydatny podczas lockdown-u bo dzięki niemu można było przygotować 900  paczek dla potrzebujących wsparcia rodzin.
5

Tragiczne skutki wybuchu w stolicy Libanu Bejrucie pogrążyły w żałobie naród libański.

Rządy wielu krajów, w tym Polski oraz organizacje społeczne udzielają pomocy mieszkańcom Bejrutu oraz deklarują pomoc w odbudowie miasta.

W związku z wieloletnią przyjazną współpracą Zarządu Głównego TPD z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Libanie, Pragniemy włączyć się w tę humanitarną, międzynarodową pomoc.

Uprzejmie prosimy o przekazaniu na konto PEKAO SA nr:  49 1240 6175 1111 0000 4572 5690 określoną wg własnych możliwości kwotę. Gromadzenie funduszy proponujemy kontynuować do 31 grudnia 2020 roku.

Ogłoszenie o zakończeniu naboru i wyborze kierownika Dziennego Domu Pobytu
w Serocku


W dniu 7 września br. komisja rekrutacyjna w składzie: Grzegorz Piestrak – przewodniczący komisji oraz członkowie: Grażyna Kalińska, Jolanta Szklarska, Henryk Romańczuk, Marzena Litwinek, dokonała wyboru kandydatki, która najlepiej spełnia założone warunki i oczekiwania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dot. wypełniania przyszłych obowiązków na stanowisku kierownika powstającej placówki. tj. Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera. Komisja rekrutacyjna jednogłośnie zdecydowała o wyborze Pani Aleksandry Adamskiej na ww. stanowisko.

Pozostałym aplikującym dziękujemy za udział w rekrutacji.

5

Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencje Naukową "W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka - aspekty społeczno-prawne"

                                                                                  Warszawa, 3 września 2020 roku

 

Apel Wiesława Kołaka,

Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

                               

Koleżanki i Koledzy,

po raz trzeci w tym roku pozwalam sobie skreślić do Was kilka słów szczególnie istotnych dla naszej codziennej aktywności, działalności placówek, tego, co robimy dla dzieci, młodzieży, rodziców i różnych środowisk związanych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Podobnie, jak wcześniejsze, również i to moje wystąpienie ma bezpośrednie odniesienie do tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, a więc do zagrożenia spowodowanego pandemią i wirusem COVID-19. Zagrożenia, z którym borykamy się od siedmiu miesięcy.

Czy ten czas należy uznać za utracony? To pytanie jest ważne nie tylko dla wiarygodności szybko zbliżającego się podsumowania naszych tegorocznych działań, lecz także fundamentalne dla wyciągania wniosków i realizacji przyszłych zamierzeń. W moim przekonaniu, nie straciliśmy tego czasu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po raz kolejny w swojej długoletniej historii wykazało, że nie ugina się pod ciężarem trudnych zmian i dramatycznych wydarzeń. Nawet w ogłoszonym przez rząd całkowitym zamknięciu efektywnie pomagaliśmy dzieciom. 

Warszawa, 26 sierpnia 2020 roku

 

 

Komunikat ws. wyboru wykonawcy boiska wielofunkcyjnego w Centrum TPD „Helenów”

 

 

  1.  1. Dnia 19.08. br. nastąpiło 1. posiedzenie Komisji ds. wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okrężną na potrzeby Centrum TPD "Helenów", na którym otwarto złożone propozycje ofertowe.

 

  1. 2. Termin składania ofert upłynął w dniu poprzednim, tj. 18.08. br. o godz. 15. W sekretariacie Inwestora na Krakowskim Przedmieściu 6 zarejestrowano 5 ofert.

 

  1. 3. Wpłynęły następujące oferty:

 

Kliknij obrazek by wyświetlić więcej...

13

 

Naszej Koleżance

Jolancie Szklarskiej

serdeczne wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca

składają koleżanki i koledzy z biura oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Droga Pani Jolu'

wszyscy przeżywamy swoje szczęścia i nieszczęścia.

Jesteśmy z Panią!

26

Bon turystyczny – realizujemy w TPD!

Dobra wiadomość dla rodzin z dziećmi 👶👧 W poniższych oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci można już skorzystać z #BonTurystyczny (a będzie ich więcej! – uzupełniamy listę na bieżąco). W tej chwili do bazy podmiotów, w których można wykorzystać bon, wpisane są:

⭐️ Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny TPD w Jastrzębiej Górze

(prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny)

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i PEPCO – nasza współpraca od 2017

Lato z PEPCO na półmetku! Opowiemy Wam o nim już niedługo, a dziś chcielibyśmy przypomnieć historię naszej współpracy.