PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Zasłużeni działacze i pracownicy TPD

Wspomnienie

 

Bohdan Tracewski

(1934 - 2018)

 

Urodził się w Adampolu k. Nowogródka. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył na Ziemiach Odzyskanych, w Miliczu k. Wrocławia. Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1957 roku obroną pracy magisterskiej z zakresu pedagogiki społecznej i z tą specjalizacją połączył całe swoje zawodowe życie. Wkrótce po studiach rozpoczął pracę w Ośnie Lubuskim, gdzie pracował jako nauczyciel, ale także zorganizował i prowadził Uniwersytet dla Rodziców.

 Z działalnością Towarzystwa Przyjaciół Dzieci związany był od 1961 roku, pełniąc   funkcję inspektora, założyciela i kierownika Pracowni Społeczno-Pedagogicznej,  dyrektora biura Zarządu Stołecznego TPD. Przez cztery kadencje (16 lat) był sekretarzem generalnym i dyrektorem biura Zarządu Głównego TPD. Po przejściu na emeryturę napisał m.in. swoistą encyklopedię, książkę o historii Towarzystwa pt. „Przyjaciele dzieci”.

Zygmunt Pyszkowski, wiceprezes Zarządu Głównego TPD, żegnając Zmarłego na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym, z wielką serdecznością i uznaniem podkreślił, że przez ponad sześćdziesiąt lat był społecznym działaczem, pochylającym się z wielką troską nad sprawami dzieci, promującym środowiskową misję TPD, dbającym o rozwój Towarzystwa. Był zwolennikiem i propagatorem tworzenia społecznego środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania, blisko dziecka i rodziców oraz rozwoju pracy od podstaw prowadzonej przez koła TPD.

Tadeusz Krześnicki

(1930 – 2006)

           Urodził się 12 lipca 1930 r. w Załężu Wielkim k. Makowa Mazowieckiego. Jego dzieciństwo przypadło, więc na czas wojny i okupacji. Poznał grozę, okrucieństwo i bezsens wielu wydarzeń tego okresu. Zetknął się z dziećmi, dla których los okazał się szczególnie okrutny. Spostrzeżenia i przeżycia z tym związane uwrażliwiły Go na niedolę ludzi – w tym na zagrożenia i potrzeby dzieci w szczególności.

Z wykształcenia był nauczycielem i prawnikiem. Pracę zawodową rozpoczął w szkole podstawowej w 1951 r. w Anielinie w powiecie Makowa Mazowieckiego. W latach 1953 –55 odbywał służbę wojskową. W 1955 r. rozpoczął pracę w szkole podstawowej w Gdańsku. Tu, jako bardzo młody nauczyciel, poznał p. G i r t l e r o w ą – działaczkę Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z okresu międzywojennego. Wiele jej zawdzięczał. Przede wszystkim ukazała Mu dotychczasowe dokonania i możliwości Towarzystwa w działalności na rzecz dzieci. Zachęciła Go do pracy w nim. Rozpoczął ją w 1959 r. w Zarządzie Okręgowym TPD w Gdańsku. Pełnił w nim kolejno funkcje: inspektora, dyrektora biura, sekretarza i prezesa Zarządu. W związku z przejściem na emeryturę - w uznaniu Jego zasług dla dzieci i Towarzystwa - otrzymał godność honorowanego prezesa ZO TPD w Gdańsku.

Wspomnienie o

Arkadiuszu Wireńskim

(1924-2004)

 

Działaczu TPD i Przyjacielu Dziecka

 in memoriam…

 

   3 marca 2004 roku odszedł on nas Człowiek - Legenda TPD jeleniogórskiego - Arkadiusz Wireński. Odszedł cicho i niezauważalnie, choć przez wiele lat w środowisku tepedowskim Jeleniej Góry żadne działanie bez Jego udziału nie miało miejsca bez Niego.

   Urodzony 2 września 1924 roku w Nowogrodzie. Ojciec Józef, matka Michalina z domu Kozłowska wyznania rzymsko - katolickiego. W świadectwie chrztu - służącym do wstąpienia w związek małżeński - parafii Golub - Dobrzyń nie stwierdza się żadnych szczególnych zapisów…

   W końcowej fazie II wojny światowej znalazł się w formacjach Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwalczającego resztki band UPA na terenie Lubelszczyzny.

   Na Dolny Śląsk przyjechał w październiku 1965 roku, aby tu - w Środzie Śląskiej, a następnie w Zgorzelcu - znaleźć się w szeregach działaczy Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, chwilowo w Słupsku Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Był to czas, kiedy TPD miało 2 odłamy.

Tadeusz Pudełko

(1922-2000)

 

pedagog - działacz - organizator

Wspomnienie o Stanisławie Olbrychcie

 

  Drogi Stanisławie! Przyjacielu dzieci!

Zostawiłeś ten Świat, a więc i nas.  Za wcześnie, stanowczo za wcześnie! Bliscy, przyjaciele, ludzie dobrzy i czynu zawsze odchodzą za wcześnie. Wyroki losu są jednak  ostateczne dla tych, co odchodzą  i bolesne dla tych, co pozostali - co Cię cenili i kochali.

 Byłeś osobą wyjątkową. Twoje zaangażowanie w bezinteresowną, szlachetną działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży zawsze budziło podziw, szacunek i najwyższe uznanie.

 W całym kraju zasłynąłeś przede wszystkim z przygotowywania młodzieży do działalności społecznej na rzecz dzieci, ich społecznego wychowania. A więc z przygotowywania młodych na przyszłych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 Swój emocjonalny stosunek do spraw dzieci, Towarzystwa i Ziemi Jeleniogórskiej oraz swój talent literacki z powodzeniem wykorzystałeś do utrwalenia wszystkiego, co było piękne, wartościowe i ważne w działalności ludzi, ogniw i placówek Towarzystwa. Twoja oryginalna, kronikarska twórczość stanowi bezcenną wartość dla współczesnych i przyszłych Przyjaciół Dzieci.