PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wspomnienie o Dyrektorze Wojciechu Stojanowskim

 

Dyrektor Wojciech Stojanowski ur. się 9 IV 1939r w Wilnie.

Od 1946 roku wraz z rodziną przyjechał do Polski. Skończył Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie, następnie pracował w Fabryce Kalafonii i Terpentyny w Spychowie  oraz podjął studia  pedagogiczne w WSP w Olsztynie. Był w tym czasie także namiestnikiem zuchów. Już wówczas podkreślano jego doskonały kontakt z dziećmi.

Następnie od 1 IX 1963 do 31 VII 1965 pracował jako wychowawca w Domu Dziecka w Szczytnie. Także w tamtym czasie widoczne było jego duże oddanie sprawie wychowania dzieci, pracowitość, sumienność oraz gotowość stałej i konkretnej pomocy każdemu, kto jej potrzebował.

Od 1 VIII 65r Wojciech Stojanowski pracował jako wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym (potem Szkolno-Wychowawczym) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów” oraz studiował Pedagogikę na UW.

Jego serdeczny i troskliwy stosunek do dzieci przekładał się na ich zaufanie, jak również zaufanie u współpracowników i kolegów. Zapał i inicjatywa, które Pan Stojanowski przejawiał w pracy wychowawczej i organizacyjnej powodują, że już w 1968 r. został kierownikiem wychowawczym
(potem kierownikiem internatu). Umiejętnie rozwiązując problemy wychowawcze wykazywał się pomysłowością. Dał się poznać jako twórczy pracownik i sprawny organizator, zawsze wysoko oceniany przez przełożonych.

Od 1.06.1982 r. powołany został na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD „Helenów”. Był także od marca 1999 roku dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które to stanowisko piastował społecznie.

Poczucie odpowiedzialności, takt i wysoki poziom kultury w stosunkach międzyludzkich zapewniły Mu duży autorytet i uznanie wśród całego zespołu pracowników Ośrodka. Troska o powierzone mienie, chęć polepszenia i unowocześnienia warunków pobytu dzieciom oraz serdeczny stosunek do pracowników mimo trudnych warunków zawsze przyciągały kadrę w to miejsce.

Dyrektor Wojciech Stojanowski wykazywał się dużą intuicją pedagogiczną. Nawiązywał bardzo serdeczny kontakt  z dziećmi, potrafił zdobyć ich zaufanie. Był bardzo przez nie lubiany. Troszczył się o dalsze losy wszystkich wychowanków. Do ostatniej chwili.

Chcąc zawsze pracować z dziećmi po rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Ośrodka w 2002 roku kontynuuje pracę w zmniejszonym wymiarze jako wychowawca.

Helenów zawsze był Dyrektora Wojciecha  Stojanowskiego niezwykle ważnym miejscem. Tu nawet po zaprzestaniu pracy zawodowej zajmował się zbieraniem materiałów, archiwizowaniem ich dla lepszego rozpropagowania idei tej placówki. Dla wielu z Pracowników i wychowanków, którym dane było z nim współpracować to właśnie „Helenów" zawsze będzie się kojarzył z osobistym zaangażowaniem i troską o dziecko Dyrektora Wojciecha Stojanowskiego. Dla wielu z nas pozostanie Bardzo Ważną Osobą, Człowiekiem o wielkim sercu.

Jolanta Szklarska