PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wspomnienie o Stanisławie Olbrychcie

 

  Drogi Stanisławie! Przyjacielu dzieci!

Zostawiłeś ten Świat, a więc i nas.  Za wcześnie, stanowczo za wcześnie! Bliscy, przyjaciele, ludzie dobrzy i czynu zawsze odchodzą za wcześnie. Wyroki losu są jednak  ostateczne dla tych, co odchodzą  i bolesne dla tych, co pozostali - co Cię cenili i kochali.

 Byłeś osobą wyjątkową. Twoje zaangażowanie w bezinteresowną, szlachetną działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży zawsze budziło podziw, szacunek i najwyższe uznanie.

 W całym kraju zasłynąłeś przede wszystkim z przygotowywania młodzieży do działalności społecznej na rzecz dzieci, ich społecznego wychowania. A więc z przygotowywania młodych na przyszłych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 Swój emocjonalny stosunek do spraw dzieci, Towarzystwa i Ziemi Jeleniogórskiej oraz swój talent literacki z powodzeniem wykorzystałeś do utrwalenia wszystkiego, co było piękne, wartościowe i ważne w działalności ludzi, ogniw i placówek Towarzystwa. Twoja oryginalna, kronikarska twórczość stanowi bezcenną wartość dla współczesnych i przyszłych Przyjaciół Dzieci.

 

 Ze względu na swój wspaniały dorobek w tej dziedzinie, zostałeś sekretarzem Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa. Mieliśmy nadzieję, że staniesz się głównym kronikarzem naszego Stowarzyszenia. Twoje opracowania zamieszczone w „Przyjacielu Dziecka” i Internecie stanowią cenną inspirację do dalszej działalności Towarzystwa – w tym Komisji Historycznej.

 Byłeś prawdziwym społecznikiem. Człowiekiem skromnym, pogodnym,  pracowitym i spolegliwym. Będzie nam Ciebie bardzo, ale to bardzo brakowało.  Jesteśmy pogrążeni w wielkim smutku i żalu. Mamy cichą nadzieję, że potrafimy kontynuować dzieło przez Ciebie rozpoczęte.

 Żegnaj! Cześć Twojej pamięci!

 Składamy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i wszystkim tym, którzy Cię opłakują.

 W imieniu Komisji Historycznej ZG TPD

 Bohdan Tracewski, Przewodniczący