PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wspomnienie o

Arkadiuszu Wireńskim

(1924-2004)

 

Działaczu TPD i Przyjacielu Dziecka

 in memoriam…

 

   3 marca 2004 roku odszedł on nas Człowiek - Legenda TPD jeleniogórskiego - Arkadiusz Wireński. Odszedł cicho i niezauważalnie, choć przez wiele lat w środowisku tepedowskim Jeleniej Góry żadne działanie bez Jego udziału nie miało miejsca bez Niego.

   Urodzony 2 września 1924 roku w Nowogrodzie. Ojciec Józef, matka Michalina z domu Kozłowska wyznania rzymsko - katolickiego. W świadectwie chrztu - służącym do wstąpienia w związek małżeński - parafii Golub - Dobrzyń nie stwierdza się żadnych szczególnych zapisów…

   W końcowej fazie II wojny światowej znalazł się w formacjach Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwalczającego resztki band UPA na terenie Lubelszczyzny.

   Na Dolny Śląsk przyjechał w październiku 1965 roku, aby tu - w Środzie Śląskiej, a następnie w Zgorzelcu - znaleźć się w szeregach działaczy Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, chwilowo w Słupsku Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Był to czas, kiedy TPD miało 2 odłamy.

 

   Po przeżyciu tragedii śmierci syna, co miało miejsce w Zgorzelcu, przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie TPD funkcjonowało dosyć dobrze i od razu „wtopił się” w jego struktury. Tutaj też stał się znany jako „major” (od stopnia służbowego, jaki posiadał). Już wtedy mówiono, że ma charyzmę działacza społecznego. Był inicjatorem, a następnie nadzorującym budowę Ośrodka Kolonijno - Wypoczynkowego w Brennie k/Wschowy - późniejsze województwo leszczyńskie. Były to lata siedemdziesiąte.

   Z inicjatywy Arkadiusza Wireńskiego powstał społeczny Komitet Budowy Ośrodka Kolonijno- Wypoczynkowego  w Brennie, w którego skład weszli znaczący ludzie z Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego.

   Z chwilą przejścia na emeryturę zajął się jedynie sprawami TPD, pełniąc różne funkcje (wiceprezesa zarządu powiatowego, wiceprezesa zarządu wojewódzkiego itp.), a pod Jego kierownictwem obok Ośrodka Kolonijnego w Brennie, za jeziorem Białym, powstał również obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z tzw. „trudnych” rodzin, mieszczący w jednym turnusie od 120 do 180 obozowiczów, którzy uczyli się tu życia i stosowali różne tradycje oparte na harcerstwie („druhu”, „druhno”).

  Arkadiusz Wireński przez cały późniejszy okres był kierownikiem Ośrodka Kolonijno- Wypoczynkowego włącznie z obozem dla młodzieży starszej w Brennie. Cały czas rozbudowywał
i poszerzał bazę tego ośrodka, co przyniosło Mu wielką popularność, a w jednym z lat siedemdziesiątych tytuł Człowieka Roku miasta Jeleniej Góry w plebiscycie „Nowin Jeleniogórskich” – lokalnej gazety, chyba najbardziej wówczas poczytnej. Jednocześnie pracował społecznie na innych odcinkach, a w końcowej fazie swojej pracy w TPD był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej przy ZG TPD w Warszawie. To już lata dziewięćdziesiąte.

   Pożegnaliśmy Człowieka Wielkiego Serca, oddanego dzieciom i młodzieży, szczególnie tym z „trudnych” rodzin, domów i środowisk…

   Do naszego Zarządu w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o nadanie Ośrodkowi Kolonijno - Wypoczynkowemu w Brennie imienia Arkadiusza Wireńskiego.

Stanisław Olbrycht