PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska poinformowała Prezesa Zarządu Głównego TPD, że wyraża zgodę na objęcie patronatem uroczystości związanych z 90-leciem działalności TPD. Cieszymy się, że w programie obchodów TPD znajdują się m.in.: koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych TPD, wizyta dzieci w Ogrodach Prezydenckich z okazji Dnia Dziecka i konferencja w 20 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W maju 2008 roku w Koszalinie zapoczątkowano ogólnopolskie obchody 90-lecia TPD. Obecny na uroczystościach prezes ZG TPD Wiesław Kołak powiedział: "/.../Wybór Koszalina jest formą uhonorowania tutejszych  działaczy, którzy mają ogromne zasługi dla naszej organizacji realizując, wiele ważnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz  dzieci".

                                                                            Red.J.N.

6292

50-lecie Oddziału Miejskiego TPD w Białymstoku

 

12 września 2015 roku z okazji 50-lecia TPD
w Białymstoku odbył się festyn sportowy dla dzieci
i młodzieży. W programie festynu były również obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy oraz 25-lecia Maltańskiej Służby Medycznej w Polsce.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm VII Kadencji Damian Raczkowski, wiceprezydent Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki, którym prezes TPD Oddziału Miejskiego w Białymstoku Grzegorz Łukaszewicz wręczył odznaki „Przyjaciel Dziecka”.

Swoją obecnością jubileusz TPD zaszczycili również prezes Podlaskiej Federacji Sportu Leszek Lewoc, prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie Wiesław Kołak, prezes Regionu Podlaskiego TPD Mirosław Gucewicz, komendant Maltańskiej Służby Medycznej
w Białymstoku Krzysztof Jodczyk, którym prezes Grzegorz Łukaszewicz przekazał podziękowania za współpracę na rzecz dzieci.

 10 kwietnia 2014r w Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizował uroczystość z okazji jubileuszu 95-lecia działalności naszej organizacji.

  W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 działaczy i członków, ponadto swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście m.in.  Elżbieta Łukacijewska - Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Tadeusz Pióro - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Henryk Wolicki - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa oraz Jolanta Szklarska - Dyrektor Biura Zarządu Głównego TPD.

 

Kliknij "Zobacz więcej", by obejrzeć galerię zdjęć z uroczystości