PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

100 inicjatyw na 100-lecie TPD

 W kwietniu ruszyła kolejna edycja zajęć finansowanych przez PEPCO. W 12 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD dzieci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania uczestnicząc w zajęciach, które prowadzą dla nich profesjonalni instruktorzy. Wszyscy uczestnicy podczas wakacji pojadą na 4 specjalnie dla nich zorganizowane obozy w Serocku, Poznaniu i Jastrzębiej Górze.

Dzieje się bardzo dużo:

 

100 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

 Dyskusja panelowa – Jaka przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

     W ramach przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. dyskusja panelowa organizowana przez ZG TPD na temat przyszłości naszego Stowarzyszenia.  

     W obradach, które jako moderator poprowadzi prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, wiceprezes Zarządu Głównego TPD, wezmą udział zarówno przedstawiciele TPD z różnych regionów Polski, jak i przedstawiciele świata nauki.  Zakłada się, że wybitne grono ekspertów omówi szereg problemów związanych z dokonaniami TPD w ciągu minionych 100 lat działalności, ale również wytyczy dalszą drogę w tym zakresie na kolejne lata.

            W dyskusji, po przywitaniu uczestników obrad, prezes ZG TPD Wiesław Kołak , przedstawi charakterystyczne cechy występujące na przestrzeni 100 lat w działalności TPD. Są to:

Dyskusja panelowa

Jaka Przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

 

            14 czerwca 2018 r. odbyła się w Warszawie dyskusja panelowa na temat: Jaka przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Dzieci? - zorganizowana przez Zarząd Główny TPD w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia naszego Stowarzyszenia.

            W obradach, które jako moderator poprowadził prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, wiceprezes Zarządu Głównego TPD, wzięli udział zarówno działacze TPD z różnych regionów Polski, jak również wybitni przedstawiciele świata nauki.