PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 Uroczysta gala w Złotowie z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci należy do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Z inspiracji Stefanii Sempołowskiej powstało w 1919 roku, zatem obchodzimy właśnie 100. rocznicę istnienia TPD (w Złotowie Towarzystwo działa od 1945 roku).

Dziś w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej odbyła się jubileuszowa gala przygotowana przez Oddział Miejski TPD w Złotowie, któremu przewodzą prezes Alicja Andrzejewska i wiceprezes Daniela Manikowska. Występami ubarwiły ją dzieci ze złotowskich przedszkoli. Maluchy zaprezentowały bardzo różnorodny repertuar taneczny - były m.in. polonez i krakowiak, a nawet twist. Mali artyści zostali nagrodzeni dużymi brawami. Ich występ oklaskiwało szerokie grono gości, wśród których była m.in. Wicestarosta Złotowski Małgorzata Sameć.

 Koncert pt.: "Pomóż Dziecku" z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

26 kwietnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się wyjątkowy koncert "Pomóż Dziecku" na stulecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Podczas uroczystej gali wyróżniliśmy odznaką "Przyjaciel Dziecka" osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz Dzieci.

Przybyli goście zapoznali się z historią TPD, przedstawioną przez naszych wolontariuszy i krótką prezentacja multimedialną.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych Wiceprezydent Miasta Lublin, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, szkół i innych instytucji, z którymi współpracuje na co dzień TPD.

Koncert był również okazją do spotkania się wielu byłych działaczy i pracowników TPD w Lublinie.

HARMONOGRAM działań planowanych w latach 2018 - 2019
w ramach obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  100 lat TPD

zobacz harmonogram

788