PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

100 inicjatyw na 100-lecie TPD

Zaczął się kolejny (trzeci już) rok współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i firmy PEPCO Poland. W 23 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD na terenie 13 województw dzieci uczestniczą w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i pasje twórcze, które rozpoczęły się w marcu i potrwają do grudnia. Nasi podopieczni dzięki udziałowi w projekcie mają możliwość nauki angielskiego, uczą się tańca nowoczesnego i ludowego, uczestniczą w warsztatach teatralnych, filmowych, fotograficznych, mają zajęcia z robotyki i rękodzieła artystycznego.

W czasie wakacji dla uczestników zajęć zostanie zorganizowane 6 obozów w Serocku, Poznaniu i Jastrzębiej Górze. Podczas każdego z obozów dzieci będą konstruktywnie i kreatywnie wypoczywać, zaprezentują efekt pracy wykonanej podczas zajęć w ciągu roku szkolnego, a także przegotują inicjatywę wspólną łączącą umiejętności wszystkich grup wypoczywających w tym samym czasie. Podczas każdego z obozów uczestnicy będą mogli skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji takich jak wyjścia na basen, do parku linowego, kina.

Nowym działaniem którego realizację zaczyna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dzięki wsparciu finansowemu PEPCO jest program CYFROLATKI.  Celem programu jest profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści w środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD.

W planowanym projekcie weźmie udział 25 placówek TPD z 5 miast na terenie 5 województw. Zajęcia planujemy przeprowadzić w  Zamościu, Krakowie, Koninie, Łodzi i Warszawie. Odbiorcami projektu będzie około pół tysiąca naszych podopiecznych oraz blisko stu wychowawców pracujących  w ogniskach.

 

GALERIA