PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wielkanocna Zbiórka Żywności przeprowadzona przez wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Złotowie.

W dniach 5 i 6 kwietnia 2019 roku odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Kolejny już raz, dzięki dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach, w akcję włączyli się wolontariusze z Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie. Wśród nich byli rodzice, dzieci, członkowie i przyjaciele TPD. Żywność zbierano w sklepie TESCO. Personel sklepu bardzo życzliwie przyjął naszych wolontariuszy. Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Złotowie szczegółowo przeliczyła zebrane dary.

Ogółem w ciągu 2 dni zebrano 295,37 kg. Decyzję o tym co stanie się z żywnością podejmie Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach. My chcielibyśmy z zebranych darów przygotować dla naszych podopiecznych Spotkanie Wielkanocne, słodką niespodziankę z okazji Świąt Wielkanocnych, Uroczystą Galę z okazji 100–lecia Powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, posiłki dla podopiecznych świetlicy środowiskowej „Przystań”.

Tą drogą pragniemy serdecznie podziękować wolontariuszom oraz mieszkańcom Złotowa i okolic za życzliwość, hojność  i okazane serce. W załączeniu przesyłamy kilka zdjęć z przeprowadzonej zbiórki.

GALERIA