PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 Uroczysta gala w Złotowie z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci należy do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Z inspiracji Stefanii Sempołowskiej powstało w 1919 roku, zatem obchodzimy właśnie 100. rocznicę istnienia TPD (w Złotowie Towarzystwo działa od 1945 roku).

Dziś w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej odbyła się jubileuszowa gala przygotowana przez Oddział Miejski TPD w Złotowie, któremu przewodzą prezes Alicja Andrzejewska i wiceprezes Daniela Manikowska. Występami ubarwiły ją dzieci ze złotowskich przedszkoli. Maluchy zaprezentowały bardzo różnorodny repertuar taneczny - były m.in. polonez i krakowiak, a nawet twist. Mali artyści zostali nagrodzeni dużymi brawami. Ich występ oklaskiwało szerokie grono gości, wśród których była m.in. Wicestarosta Złotowski Małgorzata Sameć.

W części uroczystości poświęconej przemówieniom, wicestarosta, składając najserdeczniejsze życzenia, przekazała Alicji Andrzejewskiej pamiątkowy grawerton, kwiaty i upominek dla dzieci.

Wcześniej władze TPD wręczyły pamiątkowe odznaczenia przyjaciołom Towarzystwa - tj. osobom, które od lat z zaangażowaniem wspierają jego działalność. Wśród wyróżnionych wyczytano m.in. Starostę Złotowskiego Ryszarda Goławskiego. To piękny wyraz uznania!

GALERIA 1

GALERIA 2

GALERIA 3