PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 Koncert pt.: "Pomóż Dziecku" z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

26 kwietnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się wyjątkowy koncert "Pomóż Dziecku" na stulecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Podczas uroczystej gali wyróżniliśmy odznaką "Przyjaciel Dziecka" osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz Dzieci.

Przybyli goście zapoznali się z historią TPD, przedstawioną przez naszych wolontariuszy i krótką prezentacja multimedialną.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych Wiceprezydent Miasta Lublin, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, szkół i innych instytucji, z którymi współpracuje na co dzień TPD.

Koncert był również okazją do spotkania się wielu byłych działaczy i pracowników TPD w Lublinie.

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych, Pani Monika Lipińska przekazała nam w imieniu Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka specjalny Medal Unii Lubelskiej.

 

Podczas uroczystego koncertu wystąpili: Marek Andrzejewski z synem Michałem, Formacja Tańca Towarzyskiego Gamza razem z Akademią Pana Piotra pod przewodnictwem Pana Piotra Mochola, całość poprowadził Krzysztof Respondek.

 

GALERIA