PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

100 inicjatyw na 100-lecie TPD

 W kwietniu ruszyła kolejna edycja zajęć finansowanych przez PEPCO. W 12 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD dzieci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania uczestnicząc w zajęciach, które prowadzą dla nich profesjonalni instruktorzy. Wszyscy uczestnicy podczas wakacji pojadą na 4 specjalnie dla nich zorganizowane obozy w Serocku, Poznaniu i Jastrzębiej Górze.

Dzieje się bardzo dużo:

 W Legnicy dzieci ze świetlicy Kibice Razem przygotowują transparenty na mecz swoich ulubionych piłkarzy i będą je eksponować w sektorze rodzinnym na stadionie MKS Miedź.

 W Olsztynie zajęcia ekologiczne "Razem z naturą"

 

Ciosy karate ćwiczą z Panem Markiem dzieci w Ognisku TPD w Żarach.

Ponadto tańczą dzieci w Szczecinie i Przemyślu taniec nowoczesny, zumbę w Kluczborku, a taniec ludowy w Krakowie. Zajęcia teatralne odbywają się w Zamościu, Tomaszowie Mazowieckim i Koszalinie, Cheerleaderki z Częstochowy zdobywają nagrody na turniejach wojewódzkich, a kulturę kurpiowską poznają dzieci z Myszyńca.