PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

50-lecie Oddziału Miejskiego TPD w Białymstoku

 

12 września 2015 roku z okazji 50-lecia TPD
w Białymstoku odbył się festyn sportowy dla dzieci
i młodzieży. W programie festynu były również obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy oraz 25-lecia Maltańskiej Służby Medycznej w Polsce.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm VII Kadencji Damian Raczkowski, wiceprezydent Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki, którym prezes TPD Oddziału Miejskiego w Białymstoku Grzegorz Łukaszewicz wręczył odznaki „Przyjaciel Dziecka”.

Swoją obecnością jubileusz TPD zaszczycili również prezes Podlaskiej Federacji Sportu Leszek Lewoc, prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie Wiesław Kołak, prezes Regionu Podlaskiego TPD Mirosław Gucewicz, komendant Maltańskiej Służby Medycznej
w Białymstoku Krzysztof Jodczyk, którym prezes Grzegorz Łukaszewicz przekazał podziękowania za współpracę na rzecz dzieci.

 

Prezes ZG TPD Wiesław Kołak wręczył paniom Henryce Wiśniewskiej i Marii Huluk, byłym działaczkom  TPD, Odznakę Specjalną „Przyjaciel Dziecka” jako podziękowanie za wieloletnią pracę oraz okazane dzieciom serce i pomoc
w tworzeniu warunków dla ich pomyślnego rozwoju i godnego życia. Odznakę Specjalną otrzymał również prezes Miejskiego Oddziału TPD Grzegorz Łukaszewicz.

Podczas spotkania wystąpiły dzieci i młodzież z Dziecięcego Zespołu Ludowego „Jarzębinki”, Zespołu Szkół im. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, gimnastyczki siostry Łazarczuk, oraz członkowie sekcji Karate z Oddziału Miejskiego TPD
w Białymstoku.

Odbyły się prezentacje sprzętu używanego w czasie akcji służb ratowniczych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Chętni mogli wykonać badania profilaktyczne, m.in. zmierzyć ciśnienie krwi czy poziom cukru we krwi.

Były też inne atrakcje. Na Rynku Kościuszki pojawiła się zjeżdżalnia, trampolina, miękka górka, sumo arena, basen
z piłeczkami i żywe zwierzęta. Ponadto na głównej scenie prowadzono lekcje tańca i konkursy z nagrodami, a dzieci i młodzież chętnie w nich uczestniczyły. Najmłodsi mieli okazję pobawić się przy specjalnych stolikach i pomalować twarz lub brały udział
w grach i zabawach prowadzonych przez animatorów z Fastkład.