PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Statuetka "Serce na Dłoni"

Ustanowiona w 2003 roku dla uczczenia obchodów jubileuszu 20.lecia Komitetu i Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Przyznawana jest osobom fizycznym oraz kołom TPD, instytucjom

oraz organizacjom za działalność społecznie odpowiedzialną w środowisku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Nadawana jest zgodnie z Regulaminem przyznwania Statuetki "Serce na Dłoni"

 

 

 


Statuetka "Serce na Dłoni"  z numerem 1 wręczona została Ojcu Św. Janowi Pawłowi II podczas Audiencji Generalnej na placu Św. Piotra we wrześniu 2003 roku

 

Oryginalne wyroby Statuetki "Serce na Dłoni" otrzymało prawie 40 osób, kół i instytucji

 

 

 

Okolicznościowy wzór Statuetki "Serce na Dłoni", wykonany został jako wyrób ceramiczny wypalany w piecu garncarskim.

Statuetka "Serce na Dłoni" w drewnianej ramce jest wyróżnieniem specjalnym Komitetu.

 

Odznaka "Serce na Dłoni"

 

Ustanowiona w 2003 roku z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Przynawana jest osobom fizycznym; rodzicom dzieci niepełnosprawnym, członkom kół, Komitetu, działaczom społecznym oraz wszystkim innym osobom, które zaangażowane są w działalność na rzecz  środowiska niepełnosprawnych. Odznaka przyznawana jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem nadawania Odznaki "Serce na Dłoni".