PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:

 dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” 

 Franciszek /papież/  

Kto to jest Wolontariusz?

Wolontariuszem może być każda osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz społeczeństwa, które określają zasady ujęte w ustawie.

Jakie korzyści może Ci dać wolontariat?

To świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu, w trakcie którego nie tylko pomagamy innym, ale też przeżywamy wiele pięknych chwil. W ciekawy i twórczy sposób spędzamy czas ze swoimi podopiecznymi, dzieląc się z nimi swoja pozytywną energią, a wspólne zabawy i rozmowy często powodują na twarzach dzieci bezcenny uśmiech, który napędza nas do dalszego działania. Wspomaga rozwój kariery zawodowej i uczy pracy zespołowejJako wolontariusz zdobędziesz doświadczenie, które będzie przydatne w pracy. Będąc wolontariuszem nauczysz się: komunikacji interpersonalnej, pozyskiwania sponsorów, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami i sobą w wyznaczonym czasie, prac zespołowej. Poprzez wolontariat możemy również uczestniczyć w ciekawych i ambitnych projektach. Daje satysfakcję z wykonywanych zadańSpełniając marzenia i angażując się w różne projekty z podopiecznymi TPD, zobaczysz ogromną radość dzieci, która da Ci nie tylko ogromną dawkę energii do działania, ale sprawi że poczujesz, że Twoja działalność ma sens.

Odkryjesz swoje talenty i umiejętności

Zadania, które będziesz wykonywać będą różne, ale dzięki nim nie tylko zdobędziesz nowe doświadczenie, ale tez poznasz swoje mocne i słabe strony, nad którymi możesz pracować. Docenisz wartość życia, staniesz się bardziej wrażliwy potrzeby innychSpotykając się i rozmawiając z podopiecznymi docenisz swoje dotychczasowe życie. Uświadomisz sobie, że niepotrzebnie przejmujesz się pewnymi sprawami. Nauczysz się doceniać to co w życiu jest najważniejsze i cieszyć się z małych rzeczy. Pamiętaj!Jako wolontariusz masz szansę zobaczyć uśmiech oraz radość osób, którym pomagasz, a także możesz spłacić dobrem, to co kiedyś otrzymałeś… Chcesz zostać wolontariuszem, wykonaj krótki test.

 1. Czy chcesz bezinteresownie pomagać innym?

 2. Masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym?

 3. Czujesz potrzebę  i sens niesienia pomocy innym ludziom?

 4. Chcesz lepiej poznać siebie i rozwijać się?

 5. Chcesz zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności?

 6. Chcesz realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości?

 7. Czy znajdziesz energię i czas na pomoc innym i systematycznie będziesz go dzielił z podopiecznymi?

Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie na większość pytań,

dołącz do NAS.

 Czekamy na Ciebie!