PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Skład Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

powołanego na mocy uchwały

XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

na kadencję 2019 - 2023

L.p Imię Nazwisko Funkcja Miasto
1 Wiesław Kołak PREZES Warszawa
2 Grzegorz Piestrak WICEPREZES Orły
3 Zygmunt Pyszkowski WICEPREZES Szczecin
4 Stanisław Leszek Stadniczeńko WICEPREZES Tarnów Opolski
5 Jolanta Szklarska SEKRETARZ GENERALNA Warszawa
6 Grażyna Kalińska SKARBNIK Warszawa
7 Józef Bogdaszewski CZŁONEK PREZYDIUM Wrocław
8 Bartłomiej Domagała CZŁONEK PREZYDIUM Warszawa
9 Arkadiusz Gawiński CZŁONEK PREZYDIUM Sulejówek
10 Monika Jagodzińska CZŁONEK PREZYDIUM Pruszków
11 Jacek Kulbaka CZŁONEK PREZYDIUM Warszawa
12 Zygmunt Nowaczyk CZŁONEK PREZYDIUM Wałbrzych
13 Daniel Brożek CZŁONEK ZARZĄDU Toruń
14 Krystyna Chowańska CZŁONEK ZARZĄDU Konin
15 Dariusz Czekaj CZŁONEK ZARZĄDU Legnica
16 Zbigniew Drzewiecki CZŁONEK ZARZĄDU Ząbki
17 Marian Duda CZŁONEK ZARZĄDU Jedlicze
18 Izabela Dyks CZŁONEK ZARZĄDU Nakło
19 Anna Fabrowska CZŁONEK ZARZĄDU Sieradz
20 Irena Kasperska-Dwórnik CZŁONEK ZARZĄDU Lublin
21 Mirosław Kędzierski CZŁONEK ZARZĄDU Ostrołęka
22 Leszek Kirzenkowski CZŁONEK ZARZĄDU Bartąg
23 Renata Kloryga CZŁONEK ZARZĄDU Kraków
24 Tomasz  Komorowski CZŁONEK ZARZĄDU Kętrzyn
25 Ewa Kubicka CZŁONEK ZARZĄDU Opole
26 Artur Libor CZŁONEK ZARZĄDU Zabrze
27 Iwona Łysakowska CZŁONEK ZARZĄDU Lublin
28 Robert Makarowicz CZŁONEK ZARZĄDU Zielona Góra
29 Mariola Piasecka CZŁONEK ZARZĄDU Nakło
30 Kazimierz Pleśniak CZŁONEK ZARZĄDU Legnica
31 Aleksandra Podlasin-Kubus CZŁONEK ZARZĄDU Łódź
32 Wojciech Ronatowicz CZŁONEK ZARZĄDU Warszawa
33 Marian Nowakowski CZŁONEK ZARZĄDU Opole
34 Andrzej Stefanowski CZŁONEK ZARZĄDU Świdnica
35 Zbigniew Terlecki CZŁONEK ZARZĄDU Kraków
36 Jan Waligóra CZŁONEK ZARZĄDU Poznań
37 Jan Wiesiołek CZŁONEK ZARZĄDU Kalety
38 Bartosz Zabrocki CZŁONEK ZARZĄDU Konikowo
39 Lilianna Zielińska CZŁONEK ZARZĄDU Suwałki
40 Mirosław Guzewicz CZŁONEK ZARZĄDU Białystok

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA TPD

NA KADENCJĘ 2019 – 2023

L.p Imię Nazwisko Funkcja Miasto
1 Henryk Romańczuk PRZEWODNICZĄCY Otwock
2 Wojciech Chojnacki WICEPRZEWODNICZĄCY Łódź
3 Alicja Andrzejewska SEKRETARZ Złotów
4 Halina Szerszeń CZŁONEK KOMISJI Warszawa
5 Tomasz Skrzyński CZŁONEK KOMISJI Warszawa