PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, odznaczyła Pana Mateusza Korwin-Szymanowskiego Medalem Edukacji Narodowej. Pan Mateusz od wielu lat jest naszym wolontariuszem, naszym Opiekunem i Przyjacielem. Znamy Go z udziału w uroczystościach organizowanych w naszych placówkach, jak również w regionalnych i krajowych imprezach. Jest wszędzie , gdzie trzeba się nami opiekować, służyć nam radą i pomocą. Pamiętamy Jego udział w naszych wycieczkach, rajdach, zwiedzaniu Warszawy, otwieraniu ognisk wychowawczych, czy w czasie państwowych i kościelnych uroczystości, jest zawsze i wszędzie tam, gdzie toczy się nasze codzienne życie. Pan Mateusz Korwin – Szymanowski został uhonorowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego Odznakami:” Przyjaciela Dziecka”, „Przyjaciela Dzieci Ulicy”, „Zasłużonego Działacz TPD”, Medalem im. Dr. Henryka Jordana. Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył Go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie otrzymał Medal Edukacji Narodowej i statuetkę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Za aktywność i skuteczność w działaniu.”

Drogi Panie Mateuszu! Prosimy przyjąć od nas, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, najserdeczniejsze gratulację!. To wspaniale, że Pani Minister Edukacji Narodowej tak wysoko  oceniła Pana oddanie dla sprawy tepedowskich dzieci.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”