PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Rozpoczyna się trzecia edycja programu „Żółty talerz”

Spotkaniem Dominiki Kulczyk z przedstawicielami organizacji współpracujących przy wdrażaniu i prowadzeniu „Żółtego talerza” rozpoczęła się kolejna jego edycja. Przygotowanych i zjedzonych w czasie jej trwania posiłków będzie więcej niż w pierwszej i drugiej edycji razem wziętych – 5 700 000, zaś liczba dzieci objętych programem przekroczy w tym roku 15 000.

Podczas spotkania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wręczyło Pani Dominice kwiaty w podziękowaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz naszych wychowanków. Była to jednocześnie okazja do złożenia osobistych gratulacji z okazji otrzymania przez Panią Prezes Kulczyk Foundation tepedowskiego medalu imienia Henryka Jordana, którym honorujemy osoby wybitnie zasłużone, głęboko oddane sprawie dzieci.

Zaproszeni goście mieli okazję razem z podopiecznymi ogniska TPD z warszawskiego Bemowa  przygotować zdrowe i pyszne napoje, porozmawiać, zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Spotkanie z Panią Dominiką Kulczyk sprawiło naszym dzieciom wiele radości.

Kolejny rok w programie „Żółty Talerz” rozpoczynamy w doskonałej atmosferze, którą tworzą dobra współpraca i wspólny cel – dobro dziecka.

 

GALERIA