PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Żółty Talerz – podsumowanie pierwszego etapu realizacji

W  pięknych wnętrzach Ufficio Primo w Warszawie w dniu 13 grudnia odbyło się podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu “Żółty Talerz”.

Jest to program żywienia dzieci w Polsce finansowany przez Kulczyk Foundatiun,  realizowany wspólnie z:

  • Caritas,
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
  • Polskim Czerwonym Krzyżem,
  • Bankami Żywności,
  • SOS Wioskami Dziecięcymi.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej realizację projektu od września do grudnia przez TPD. PREZENTACJA

 

Na zdjęciu p. Dominika Kulczyk, Mark Borowski  oraz zespół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci realizujący projekt Żółty Talerz ( E. Stec, H. Grzywacz, Z. Wawrzyniak, J. Plichta, M. Andrzejczak, J. Szklarska) brakuje K. Chowańskiej, która też tam z nami była, ale piękna bombka którą otrzymała p. Dominika Kulczyk jest właśnie od Krysi i jej podopiecznych w Koninie

 

 

Wersja PDF