PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Smacznie i zdrowo
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w całym kraju prowadzi prawie 300 placówek wsparcia dziennego; są to środowiskowe ogniska wychowawcze oraz świetlice. Jednym z kluczowych celów realizowanych przez te ośrodki, oprócz wyrównywani braków w edukacji szkolnej i przeciwdziałania umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej np. w domach dziecka, jest dożywianie.

Głodne dziecko nie jest w stanie efektywnie uczyć się ani bawić, czy uczestniczyć w zajęciach wspierających jego rozwój.
Dożywianie jest więc bardzo ważne, ale w budżetach przeznaczanych na funkcjonowanie placówek umieszczane bywa z reguły na ostatnim miejscu. Przez lata ważne było, żeby dzieci dostały cokolwiek do jedzenia, kanapkę z pasztetem albo drożdżówkę, bo wychowawcy wiedzieli, że niejeden z ich podopiecznych, poza obiadem w szkole i podwieczorkiem w ognisku czy świetlicy, często nie ma co liczyć na kolację w domu. Wiedzieli także, że dzieci w wieku szkolnym powinny spożywać pięć posiłków dziennie, a ich jadłospis powinien być odpowiednio zbilansowany, bogaty w warzywa, witaminy i minerały, oszczędny w cukier. Tylko taka dieta może korzystnie wpływać na rozwój psychofizyczny dziecka. Dzięki specjalnym, sponsorowanym projektom, realizowanym od kilku lat przez TPD, założenia zdrowego odżywiania są w praktyce obecne w codziennych zajęciach prowadzonych w placówkach.

Fundacja TESCO Dzieciom - „Zdrowo jeść by rosnąć w siłę”
Współpraca z Fundacją TESCO zaczęła się w 2012 roku i trwa do dzisiaj. W ramach projektu „Zdrowo jeść by rosnąc w siłę” każdego roku średnio 30 placówek TPD w całym kraju uczy prawie 1000 dzieci zasad zdrowego odżywiania. Edukacja ta odbywa się każdego dnia i skupia wokół podwieczorków, przygotowywanych w ogniskach i świetlicach. Dzieci wspólnie z wychowawcami planują jadłospis, robią listy zakupów, kupują potrzebne produkty i przyrządzają posiłki. Uczą się, że zdrowe produkty mogą być także smaczne, a czekoladę, chipsy i colę należy kupować tylko na święta i może z okazji Dnia Dziecka. Wychowawcy dbają o to, żeby w placówkach dzieci miały zawsze dostęp do wody oraz owoców, a raz w miesiącu wspólnie z wychowankami realizują warsztaty edukacyjne, dzięki którym dzieci dowiadują sie, jaki wpływ jedzenie ma na ich zdrowie i rozwój.
Co roku Fundacja przeznacza niemal pół miliona złotych na to, by dzieci zdrowo jadły. Ale to nie są jedyne pieniądze przeznaczone dla TPD. Fundacja wszystkie środki, jakie zebrała z 1% za 2015 rok, a było to ponad 70 000 zł przeznaczyła dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, gdzie mieszkają, uczą się i rehabilitują dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Nauka zasad zdrowego trybu życia jest niezwykle ważna w wychowaniu każdego dziecka. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami temat ten jest szczególnie ważny, ale zarazem trudniejszy. Wyjątkowy program, opracowany przez specjalistów związanych z Centrum TPD Helenów, zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji, które mają na celu wyposażenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w niezbędną wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Z programu skorzystają dzieci z niepełnosprawnością motoryczną i sprzężoną (motoryczna i intelektualna). Na Wigilii, którą również sponsorowała Fundacja TESCO Zbigniew Drzewiecki, dyrektor  Centrum TPD „Helenów”, powiedział: Robimy wszystko, aby nasi podopieczni byli jak najlepiej przygotowani do dorosłego życia, pomimo swoich ograniczeń i niepełnosprawności.
Możliwość wdrożenia w „Helenowie” programu Fundacji Tesco Dzieciom to świetna okazja, aby kompleksowo zająć się tematami związanymi z prowadzeniem nie tylko zdrowego, ale również samodzielnego życia. W ramach programu realizowane są wyjścia treningowe, podczas których niepełnosprawni uczestnicy, z pomocą asystentów, robią zakupy. Dieta, wciąż ulepszana i wzbogacana, może także służyć terapii; wkrótce dla dzieci  z nadpobudliwością psychoruchową opracowana zostanie specjalna dieta eliminującą gluten i cukier, ponieważ są to produkty wzmagające  nadpobudliwość. Akcentem końcowym tego bardzo pożytecznego i potrzebnego projektu będzie publikacja książki kucharskiej z najciekawszymi przepisami.
Kulczyk Foundation - „Żółty Talerz”
We wrześniu 2016 roku Kulczyk Foundation zapoczątkowała akcję „Żółty Talerz”, dzięki której powstał sojusz największych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się w swojej działalności żywieniem dzieci w Polsce. Obok Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w akcji biorą udział stowarzyszenia: Bank Żywności, PCK, Caritas i SOS Wioski dziecięce.
Dzięki otrzymanemu od Fundacji dofinansowaniu w wysokości 800 tysięcy złotych, regularne posiłki otrzymuje każdego dnia ponad 1500 dzieci w 50. placówkach TPD w całym kraju. Projekt „Żółty Talerz” znacząco poprawił jakość i intensywność żywienia naszych wychowanków. Jedząc systematyczni różnorodne posiłki, dzieci mają okazję poznać nowe produkty, urozmaicające dietę o wcześniej nieznane smaki, uczą się także, czego należy unikać, by cieszyć się lepszym zdrowiem, być silnym i dłużej żyć. Najlepszymi ambasadorami projektu są same dzieci, które chętnie uczestniczą w proponowanych im warsztatach edukacyjnych, a zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzielą się z innymi. Uświadamiają w swoim otoczeniu - rodzicom, nauczycielom, opiekunom i kolegom, na czym polega zdrowe jedzenie i jak wartościowa może być kanapka do szkoły, jak trzeba dobrać produkty, żeby posiłek był wartościowy pod względem energetycznym i odżywczym. Z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie projektem również ze strony rodziców i opiekunów naszych podopiecznych, co przekłada się na ich aktyny udział w proponowanych zajęciach edukacyjno - kulinarnych, które oceniają jako ciekawe i proszą o ich kontynuowanie.
Twórcza zabawa
Powszechnie wiadomo, że wspólne jedzenie jednoczy ludzi i łagodzi obyczaje, ale okazuje się że może także uczyć. Dzieci, uczestniczące w opisanych projektach, uczą się sporządzać listy zakupów planować i przygotowywać różne posiłki. Podczas zakupów również nabierają dobrych nawyków np. czytania, rozumienia i interpretowania etykiet na produktach. Dowiadują się także, że zdrowe jedzenie może być smaczne i kolorowe, że gotowanie jest twórczą zabawą. W efekcie realizacji powyższych przedsięwzięć część dzieci myśli o tym, żeby kształcić się w zawodzie kucharza lub dietetyka. Dzieci, które są z natury kreatywne, potrafią być takie także podczas zajmowania się gotowaniem, a kiedy przekonują się, że czynność, która dotychczas wydawała im się mało ciekawa, może być dobrą zabawą, być może w kreatywny sposób podejdą także do innych działań, które je dotychczas nużyły.
Jolanta Szklarska